Ing. arch. Nina Kleinová

Ateliér architektúry

zameranie a služby

Architektúre a projektovaniu sa venujem už od roku 1992. V rámci svojich služieb Vám ponúkam architektonické návrhy a kompletné spracovanie projektovej dokumentácie.

služby:

  • architektonicko-projekčná činnosť
    (štúdie, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty)
  • inžinierska a manažérska činnosť pri príprave a schvaľovaní projektu a ďalej počas jeho realizácie až po kolaudáciu stavby
  • poradenstvo

Zameranie:

  • byty, rodinné domy, občianska vybavenosť
  • rekonštrukcie, novostavby
  • interiéry, exteriéry

Realizované projekty

O mne

Meno:  Ing. arch. Nina Kleinová
Narodená: 20. 8. 1973 v Bratislave

Štúdium:
1992 - 1998
STU Fakulta architektúry, BA, Katedra experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby v obytnom prostredí (ved. dipl. práce Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.)

1997 - 1998
projektantka, Projektová Kancelária Bánovský
(Ing. arch. akad. arch. Mikuláš Bánovský)

1998 - 1999
VŠVU, BA, Katedra úžitkového umenia, odbor kov a šperk
(doc. K. Weisslechner)

1999
projektantka, a.t.p. s.r.o. (Ing. arch. akad. arch. Karol Rebro)

2000 - 2003
výtvarníčka, Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Ateliér vývoja a dizajnu výrobkov, Oddelenie odborných činností a propagácie

2005
- založenie ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU
- začiatok spolupráce s Ing. arch. A. Fibinger
- samostatná práca: ATELIÉR ARCHITEKTÚRY

2009
- získanie osvedčenia AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
- spolupráca s Ing. arch. Alexander Németh, N-ART s.r.o.

2013 - súčasnosť
- samostatná práca ATELIÉR ARCHITEKTÚRY