O mne

Meno:  Ing. arch. Nina Kleinová Narodená: 20. 8. 1973 v Bratislave Štúdium: 1992 - 1998 STU Fakulta architektúry, BA, Katedra experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby v obytnom prostredí (ved. dipl. práce Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.) 1997 - 1998 projektantka, Projektová Kancelária Bánovský (Ing. arch. akad. arch. Mikuláš Bánovský)
1998 - 1999 VŠVU, BA, Katedra úžitkového umenia, odbor kov a šperk (doc. K. Weisslechner) 1999 projektantka, a.t.p. s.r.o. (Ing. arch. akad. arch. Karol Rebro) 2000 - 2003 výtvarníčka, Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Ateliér vývoja a dizajnu výrobkov, Oddelenie odborných činností a propagácie
2005 - založenie ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU - začiatok spolupráce s Ing. arch. A. Fibinger - samostatná práca: ATELIÉR ARCHITEKTÚRY 2009 - získanie osvedčenia AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT - spolupráca s Ing. arch. Alexander Németh, N-ART s.r.o. 2013 - súčasnosť - samostatná práca ATELIÉR ARCHITEKTÚRY